Forsiden

Velkommen


Vejby-Tibirke Selskabets formål er at bevare og styrke kendskabet til Vejby-Tibirke-egnens særpræg.Dette sker ved at indsamle kunst og litteratur skabt af kunstnere, som har boet eller virket på egnen.


Selskabet står åbent for alle interesserede, der ønsker at blive medlem. Du kan tilmelde dig ved at klikke på menuen  'Tilmelding"'.


Selskabet udsender hvert forår en årbog med artikler og illustrationer om egnens historie og kultur. Omkring 300 artikler i årbøger fra tidligere år eller andre publikationer kan læses her på hjemmesiden.


Årbogen sendes gratis til alle medlemmer.


Generalforsamlingen 2023

Referat og beretning for året 2022 

Oktober månedens billede Poul Bille-Holst

Formand Chr. Friis fortæller om

Vejby-Tibirke Selskabets historie
Foredraget er ledsaget af en lang række billeder, der illustrerer selskabets aktiviteter og interesseområder, der omfatter både lokalhistorie, men også kulturhistorie.

Udsendelse fra Ramhuset d. 22. sept. 2021


Se den her

Nye værker til foreningen i 2023:

Glæd med et gavekort  til medlemskab i

Vejby-Tibirke Selskabet

Se mere her

Ove Kunert

Ove Kunert

Ove Kunert

Poul Bille Holst

Ove Kunert

Poul Bille Holst

Poul Bille Holst

Poul Bille Holst

Leif Evens

Leif Evens

Viggo Benzon

Carl Jensen